TRUNG TÂM TIN TỨC

2020-07-22

Kính gửi đại lý Sinmaen:
Với những nỗ lực chung của chúng tôi, các sản phẩm và thương hiệu của XinMien đã tiến sâu hơn vào thị trường. Mục đích của XinMen là: - Đặt lên hàng đầu về chất lượng, phấn đấu đạt hiệu suất sản phẩm ở vị trí đầu tiên trong ngành, xây dựng Sin Mein Đây là thương hiệu máy nén khí hạng nhất tại Trung Quốc.
Ngày nay, nhiều máy nén trục vít có dầu vi sinh của Sinmae đã đạt được các báo cáo kiểm tra hiệu suất năng lượng Cấp độ 1. Các mô hình cụ thể là: CMN11A, CMN15A, CMN18A, CMN22A và CMN37A. Phiên bản điện tử của báo cáo thử nghiệm có sẵn từ các nhân viên liên quan của công ty chúng tôi. Hãy thông tin rộng rãi đến khách hàng và nhân viên.
Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng thương hiệu Simeon!
Trước:XINMAI EN
Kế tiếp:KHÔNG