XINMAI EN

2020-07-22

Các công ty tuân thủ "sự quản lý hạn chế và tích cực, đổi mới tốt, đáng tin cậy, tinh thần phục vụ cao" của doanh nghiệp, tuân thủ cao, phát triển những con đường mới, đặc biệt, tuân thủ tư duy lấy con người làm trung tâm và thực hiện € œkhông có gì tốt nhất, chỉ tốt hơn, - triết lý nghiên cứu và sản xuất, việc theo đuổi - sản phẩm không có lỗi, dịch vụ không có khoảng cách - của nhà nước, thông qua quản lý khoa học, đổi mới công nghệ và dịch vụ thương hiệu và cải thiện hoạt động tổng thể năng lực và khả năng cạnh tranh thị trường, để tạo ra các thương hiệu mạnh và sự cống hiến cho ngành nén của Trung Quốc, đóng góp nỗ lực của họ vào việc hồi sinh sự phát triển của ngành công nghiệp máy.